სასწრაფოდ! ბათუმში მოხუცები შველას ითხოვენ! სკანდალური კარანტინი თავშესაფარში

loading...

ბა­თუმ­ში, მო­ხუც­თა თავ­შე­სა­ფარ­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ხან­დაზ­მუ­ლე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რია. ისი­ნი კლი­ნი­კებ­ში არი­ან გა­დაყ­ვა­ნი­ლი.
რო­გორც თავ­შე­საფ­რის ხელ­მძღვა­ნელ­მა დე­კა­ნოზ იო­ა­ნე ბა­რა­მი­ძემ "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" გა­ნუ­ცხა­და, თავ­შე­საფ­რის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო უც­ნო­ბია, თუმ­ცა ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია ამა­ვე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის თა­ნამ­შრო­მე­ლიც, რო­მე­ლიც 2 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ შვე­ბუ­ლე­ბა­შია.
დე­კა­ნო­ზის თქმით, თა­ნამ­შრო­მელს ხან­დაზ­მუ­ლებ­თან 2 სექ­ტემ­ბრამ­დე კონ­ტაქ­ტი ჰქონ­და, თუმ­ცა მოხ­და თუ არა და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლის­გან, უც­ნო­ბია.
"ხუთი ხან­დაზ­მუ­ლი და­ინ­ფი­ცირ­და, მათი მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რად და უსიმპტო­მოდ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ჩვენ­თან პე­რი­ო­დუ­ლად ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­დი­ოდ­ნენ და შე­სა­ბა­მის გა­მოკ­ვლე­ვებს აწარ­მო­ებ­დნენ. ბო­ლოს რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, ნი­მუ­შე­ბი აგ­ვი­ღეს და ეპი­დე­მი­ო­ლო­გე­ბი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გას­ცენ. ხუთს და­უ­ფიქ­სირ­და ერ­თდრო­უ­ლად, მათი ოთა­ხე­ბი და­კე­ტი­ლია, რად­გან დე­ზინ­ფექ­ცია უნდა ჩა­ტარ­დეს.
ამას­თან, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია ჩვე­ნი თა­ნამ­შრო­მე­ლი, რო­მე­ლიც 2 სექ­ტემ­ბერს შვე­ბუ­ლე­ბა­ში გა­ვი­და. თა­ნამ­შრო­მელს 2 რი­ცხვამ­დე ჰქონ­დათ კონ­ტაქ­ტი ამ ადა­მი­ა­ნებ­თან.
2 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ ჩვენ­თან კა­რან­ტი­ნი გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი, ჩაგ­ვი­ტარ­და ტეს­ტი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი მი­ვი­ღეთ. ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მელს აუ­ღეს ანა­ლი­ზი და ვე­ლო­დე­ბით, პა­სუ­ხებს. და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ამ დრო­ი­სათ­ვის 120 ხან­დაზ­მუ­ლი გვყავს ", - აცხა­დებს და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი დე­კა­ნო­ზი იო­ა­ნე ბა­რა­მი­ძე.


скачать dle 11.3
> </div>
 
 
    
    
    <div class= 694 / 15 сентябрь 2020"
სხვა სიახლეები
loading...
კომენტარები
[/not-aviable]